Bilance humusu a živin

Demonstrační farma ProFarm Blatnice 

(vzdělávací a poradenské centrum pro systémové využití kompostu) 

2.    Den otevřených dveří

„Bilance humusu, živin“

Vlastní zdroje živin a humusu na farmě  – jak přispívají jednotlivé typy organických hnojiv ke stabilitě humusu, půdoochranná technologie s využitím kompostu, ochrana vod, naplňování DZES, monitoring dusíku v půdě jako indikátor efektivní výživy rostlin, osevního postupu, kvality půdy a základní agrotechniky

 

Termín           13.6.2019

Čas                 9.00 – 14.00 hod. 

 

Program

1.     Jak přispívají jednotlivé typy organických hnojiv ke stabilitě humusu a řeší zdroje živin v zemědělské praxi 

2.     Kvalita kompostu a systém základní agrotechniky demonstrační farmy 

3.     Bilance P a dalších živin s využitím kompostu – produkční efekt kompostu demonstrační farmy

4.     Diskuze  a praktická ukázka v terénu: demonstrační plocha / praktická ukázka kvalita půdy, půdní sonda – popis půdního profilu utužení, kořeny,  praktické prezentace jednoduché praktické metody stanovení zbytkového dusíku – NO3/NH4 v horizontech půdy (30, 60, 90 cm), porovnání výpovědní hodnoty praxí preferovaných laboratorních stanoveni minerálního dusíku a zachyceného dusíku v iontoměničových sondách 

Lektoři

ing. Ivana Komprsová (UKZUZ)

ing. Ladislav Menšík (VURV v.v.i.)

ing. Jaroslav Záhora (Mendelu)

 

Prezentace ze dne otevřených dveří:

 

1_Profarm_Doležal.pdf (905,2 kB)

2_Hejátková_2_Blatnice_13.6.2019.pdf (707 kB)

4_UKZUZ_PrezentaceBilance-Blatnice130619.pdf (639,5 kB)

5_Presentace_Mensik_et_al_2019_Zera.pdf (3,5 MB)

 

DOD Bilance humusu a živin