Historie

Historie farmy Doležal dle, prozadím dohledaných údajů, sahá do roku 1820. Prapředek Ján Doležal zde již na 28 hektarech vedl zemědělství a chov dobytka a koní.
    V roce 1948 bylo hospodaření Leopoldu Doležalovi odebráno, a všechny stroje, polnosti a dobytek byl zanesen do vznikajicího JZD.
    
 
 
 
 
 
 
 
K zemědělství se vrátila další generace Doležalů. Pan Vlastimil Doležal v roce 1991 zažádal o navrácení polností a začal opět hospodařit.  Nejprve obhospodařoval rodinných 24 ha, později se přidávali propachtované pozemky a v roce 2010 hospodařil na 120 hektarech.
    V současné době vede rodinný podnik Ondřej Doležal a výměra obhospodařovaných pozemků se rozrostla na 220 hektarů. Kromě rostlinné výroby patří k rodinné farmě také živočišná výroba, poskytování agroslužeb a provoz kompostárny
 
 
Generace zemědělců v Blatnici 18
  • Ján Doležal
  • Matěj Doležal
  •  Robert Doležal 
  • Leopold Doležal
  • Vlastimil Doležal
  • Ondřej Doležal