15.6.2022 - Odrůdové pokusy a meziplodiny

Program:

  • Prezentace odrůdových pokusů ozimé pšenice
  • Prohlídka porostů ozimé pšenice setá do meziplodin metodou No-till
  • Prohlídka Strip-till porostů řepky ozimé
  • Prohlídka porostů řepky ozimé seté s pomocnými plodinami (vojtěška, jetel, peluška) - herbicid free
  • Diskuze a praktické ukázky technologií farmy

Hosté:

Ondřej Doležal - ohlédnutí za sezonou

Jaroslav Mach (EGT system) - vedení porostů v suchu, pravidla pro výběr odrůd pšenic a vedení porostů pšenic v širším řádku - výhody a rizika

Petr Robotka (PRO SEEDS s.r.o.) 

permanentní pokryv půdy směsí meziplodin

Martina Poláková (SIUZ)  

představení aktuálních činností spolku

Registrace: www.pro-farm.cz

15.6.2022   8:30

Sportovní areál Blatnice 

675 51  Blatnice 136

Kontakt: Ondřej Doležal - 776578777