Letní meziplodiny - 23.9.2021

Program:

 • Meziplodiny na farmě a různé technologie zakládání porostů
 • Biologické zpracování půdy
 • Směs letních meziplodin
 • Vyhodnocení setí pšenice do porostu vzrostlé meziplodiny
 • Vyhodnocení setí ozimé řepky s pomocnou plodinou bez herbicidního zásahu
 • Praktické ukázky setí pšenice strojem Amazone Cirrus Minimum Till-disc do letní meziplodiny
 • Likvidace letní meziplodiny nožovým válcem Kerner X-cut Solo

 

Lektoři:

Ondřej Doležal - představení farmy

 

Lubomír Marhavý (Biopratex) - biologické zpracování půdy

 

Marek Podrábský (Seedservice) - Zdraví půdy a meziplodiny

 

Adam Tamáši (Agrotec) - Amazone Cirrus - multitalent v zakládání porostů

 

 

 

Termín              23.9.2021

Čas                   9.00 – 13.00

 

Sportovní areál Blatnice

675 51  Blatnice 136 

 

 

Prezicní zemědělství v praxi I - 10.6.2021

Program:

 • Představení demonstrační farmy
 • Tvorba aplikačních map pro variabilní aplikace
 • Satelitní snímkování a monitorování porostů
 • vzorkování půd a plánování výživy rostlin
 • Správa dat, analitické údaje a vyhodnocení
 • dokumentace ISOxml, ShapeFile, MyJD, Xarvio
 • Diskuze a praktické ukázky technologií farmy 
 • (přenos a správa dat, družicové snímky a aplikačních mapy)

Lektoři:

Ondřej Doležal - představení farmy

 

Martina Čížková (Xarvio)

 

ing. Václav Necid (ADW Agro) - portál FarmEffect a vzorkování půd

 

ing. Jaroslav Pinkas (STROM) - vývoj technologií v moderním zemědělství

 

 

 

Termín           10.6.2021

Čas                    9.00 – 13.00

 

Sportovní areál Blatnice

675 51  Blatnice 136 

 

 

Bilance humusu a živin - 1.6.2021

Program:

 • Představení demonstrační farmy
 • Bilance aplikace organických hnojiv (kejda, kompost, hnůj) 
 • Podíl humusu v půdě
 • Půdní analýza zemědělských pozemků
 • Kompost v základní agrotechnice
 • Půdní úrodnost
 • Regenerativní zemědělství
 • Snižování CO2
 • Diskuze

Lektoři:

Ondřej Doležal - představení farmy, organická hmota dodávaná do půdy, bilance živin

 

ing. Květuše Hejátková (ZERA Náměšť) - kompost v základní agrotechnice, technologie 

 

ing. Václav Kurel (Carboneg) - Carbon farming a jeho výhody v českém zemědělství

 

ing. Michaela Smatanová (UKZÚZ)  - Význam organické hmoty v půdě, zdroje a hodnocení

 

 

 

Termín           1.6.2021

Čas                  9.00 – 13.00

 

Sportovní areál Blatnice

675 51  Blatnice 136