Demonstrační farma MZe

 

1.    Den otevřených dveří

„Precizní zemědělství v praxi“

Využití informačních technologií v zemědělské praxi, jak přispívají k řízení a monitoringu kvality základní agrotechniky demonstrační farmy

 

Termín           22.5.2019

Čas             9.00 – 14.00

 

 

 

2.    Den otevřených dveří

„Bilance humusu, živin“

Vlastní zdroje živin a humusu na farmě  – jak přispívají jednotlivé typy organických hnojiv ke stabilitě humusu, půdoochranná technologie s využitím kompostu, ochrana vod, naplňování DZES, monitoring dusíku v půdě jako indikátor efektivní výživy rostlin, osevního postupu, kvality půdy a základní agrotechniky

 

Termín           13.6.2019

Čas            9.00 – 14.00

 

3.    Den otevřených dveří 

„Meziplodiny – ochrana půdy“

 

Úloha a efekt meziplodin - omezení růstu plevelů, dodávka uhlíkatých látek hluboko do půdy jak pevných tak tekutých kořenových rhizodepozit , fixace dusíku volně žijícími  fixátory, úprava fyzikální struktury půdy hlubokořenícími meziplodinami,synergie meziplodin a zdrojů organických hnojiv, především kompostu.

 

Termín        3. 10.2019

Čas         9.00 – 14.00