15.6.2022 - Odrůdové pokusy a meziplodiny

Program:

 • Prezentace odrůdových pokusů ozimé pšenice
 • Prohlídka porostů ozimé pšenice setá do meziplodin metodou No-till
 • Prohlídka Strip-till porostů řepky ozimé
 • Prohlídka porostů řepky ozimé seté s pomocnými plodinami (vojtěška, jetel, peluška) - herbicid free
 • Diskuze a praktické ukázky technologií farmy

Hosté:

Ondřej Doležal - ohlédnutí za sezonou

Jaroslav Mach (EGT system) - vedení porostů v suchu, pravidla pro výběr odrůd pšenic a vedení porostů pšenic v širším řádku - výhody a rizika

Petr Robotka (PRO SEEDS s.r.o.) 

permanentní pokryv půdy směsí meziplodin

Martina Poláková (SIUZ)  

představení aktuálních činností spolku

Registrace: www.pro-farm.cz

15.6.2022   8:30

Sportovní areál Blatnice 

675 51  Blatnice 136

Kontakt: Ondřej Doležal - 776578777

 

 

3.10.2022 - Meziplodiny pro Strip-till a No-till 

 

Program:

 • Představení meziplodinových směsek
 • Prohlídka Strip-till porostů řepky ozimé
 • Prohlídka porostů řepky ozimé seté s pomocnými plodinami (vojtěška, čočka, pískavice řecké seno, jetel, peluška) - herbicid free
 • Přímé setí pšenice ozimé do porostu letních meziplodin - Sly Boss
 • Likvidace porostu meziplodin nožovým válcem Kerner X-cut Solo
 • Diskuze a praktické ukázky technologií farmy

Hosté:

Ondřej Doležal - ohlédnutí za sezonou

Petr Robotka (PRO SEEDS s.r.o.) 

permanentní pokryv půdy směsí meziplodin

Filip Daněk (Soufflet agro) 

doprovodné směsi meziplodin (cover crops) k řepce ozimé 

 

Registrace: www.pro-farm.cz

3. 10.2022   8:30

Sportovní areál Blatnice 

675 51  Blatnice 136

Kontakt: Ondřej Doležal - 776578777

 

27.10.2022 - Kompost pro zemědělství

Program:

 • Představení kompostování na farmě
 • Proč kompostovat - Ing. Hejátková
 • Kvalitní kompost pro zemědělství a degradované půdy / biodiverzita půdy - PhDr Lucia Balak, Lukanova / Slovensko
 • Aplikační schémata kompostu směřující k ochraně půdy v rámci stabilizace produkce. Využití kompostu jako mulče při pěstování brambor - Ing. Král Martin, ČZÚ
 • Nové dotace MŽP „Hnědá úsporám“ – Ing. Lucie Valentová, Ph.D.
 • Praktické výsledky – 5 let s kompostem v Blatnici, představení nově zbudované kompostárny využívající čistírenské kaly – Ondřej Doležal

Registrace: www.pro-farm.cz

Kdy: 27.10.2022 9:00

Kde: ProFarm Blatnice

675 51  Blatnice 

(viz přiložená mapa)

Kontakt: Ondřej Doležal - 776578777