Kompostárna

V říjnu 2014 jsme zprovoznili kompostárnu na zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Obsluhujeme čtyři obce v okolí. V těchto obcích jsou umístěny kontejnery na BRO a obyvatelé zde mohou ukládat následujicí materiál:

tráva, listí, větve, kořeny, zbytky rostlin, zbytky potravin rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny

padané ovoce, piliny, sláma, seno

Tyto kontejnery pravidelně vyprazdňujeme a svážíme na zpevněnou, vodohospodářsky zajištěnou plochu. Zde se materiál zpracovává, drtí a mísí ve správném poměru dřevní a travní hmoty a zakládá do krechtů. Pro správnou kvalitu výstupního materiálu zakládku pravidelně provzdušňujeme a zavlažujeme. 
Hned v prvním roce provozu jsem vyprodukovali a aplikovali na zemědělskou půdu cca 150 tun kompostu.
V září 2015 rozšiřujeme kapacitu kompostárny. Obsluhujeme 7 obcí o celkovém počtu obyvatel 2500. Pro zajištění zpracování odpadu byl pořízen štěpkovač na dřevní odpad Laski, lopata s příchytem KAME-VM a překopávač IWK Morawetz
V roce 2019 jsme rozšířili spolupráci s dalšími obcemi a městy. Na naší kompostárně zpracováváme BRO z celkem 9 obcí 2 částí měst.
 
květen 2020 ... rozšiřujeme kapacitu kompostárny na 2000 tun BRO. Využíváme Brownfield a  v budoucnu nalezneme na ploše téměř 6000 m2 zpevněnou asfaltovou plochu, jímku na odvod vod a také  boxy pro ukládání biodpadu a skladování hotového kompostu
 
 
duben 2021 ...  staré budovy jsou již odstraněny a začínají práce na stabilizaci podloží. Omezujeme příjem bioodpadu a pro nutné kompostování využíváme sousední plochu.
červen 2021 ... betonové části budov a podlah drtíme a buldozer rozhrnuje vzniklou betonovou frakci 0-64
únor 2022 ... příprava opěrných stěn
 

Fotogalerie: Kompostárna