Stali jsme se členem spolku SIUZ

23.02.2021 16:52
Činností spolku je adaptovat zemědělskou politiku a propojit ji s praxí tak, aby zajišťovala principy pro udržitelné, ekologicky šetrné, zároveň produkční a konkurenceschopné zemědělství a utvářela vizi pro funkční zemědělský systém v dlouhodobém časovém horizontu. Cílem je navrhovat vhodná funkční řešení a dojednání podmínek včetně legislativních změn, které by umožnily plošné uplatnění precizních technologií v rámci českých farem. Čím dříve budou moci zemědělci využívat precizní zemědělství, tím budou v budoucnu konkurenceschopnější.