Seminář "Kompost a interpretace jeho kvality"

07.10.2021 22:26

12.10.2021 Vás zveme na seminář o kompostu - zpracování bioodpoadu, interpretace kvality kompostu, hospodaření s organickou hmotou v půdě

Registraci na akci naleznete pod níže uvedeným odkazem:

https://www.pro-farm.cz/farma/demonstracni-farma-mze/kompost-pro-zemedelstvi-12-10-2021/