Polní den 3.10.2022 - Meziplodiny pro strip-till a no-till

19.09.2022 19:58

DOD "Meziplodiny pro strip-till a no-till" - 3.10.2022

Podzimní blok dnů otevřených dveří zahajujeme přímým setím pšenice ozimé do porostu letních meziplodin secím strojem Sly Boss. 

Předveden bude také čelně nesený nožový válec Kerner X-cut Solo

V průběhu dne dojde na komentované prohlídky porostů letních, zimních a pomocných (cover crops) plodin

Budeme se na Vás těšit v úterý 3.10.2022 od 8:30

Registrace na seminář na následujicím odkazu: https://www.pro-farm.cz/farma/demonstracni-farma-mze/meziplodiny-pro-strip-till-a-no-till-3-10-2022/