Meziplodiny - ochrana půdy

03.10.2019 09:00

3.    Den otevřených dveří 

„Meziplodiny – ochrana půdy“

                                                                

Termín         3. 10.2019

Čas   9.00 – 14.00 hod. 

Úloha a efekt meziplodin - omezení růstu plevelů, dodávka uhlíkatých látek hluboko do půdy jak pevných tak tekutých kořenových rhizodepozit , fixace dusíku volně žijícími  fixátory, úprava fyzikální struktury půdy hlubokořenícími meziplodinami, záchyt horizontálních srážek – kondenzace ranní a večerní rosy, synergie meziplodin a zdrojů organických hnojiv, především kompostu jako půdoochranná technologie erozně ohrožených ploch a pěstování širokořádkových plodin, DZES, organická hmota v půdě jako nenahraditelný zdroj živin a hospodaření s vodou a její zadržování v půdě / krajině    

 

Program

 

1.     Osevní postup a zařazení meziplodin/základní agrotechnika – demonstrační farma 

2.     Návrh opatření pro zařazení meziplodin před setím kukuřice (stávající srtav) a ozimé pšenice 

3.     Úloha a efekt meziplodin, eroze, půdoochranné technologie 

4.     Diskuze

5.     Praktická ukázka v terénu – demonstrační loklalita -  

Zdroje organické hmoty a praxe demonstrační farmy 

 

Lektoři

Ondřej Doležal

Ing. Jaroslav Záhora

Dr. Wilfrid Hartl

ing. Květuše Hejátková (ZERA)

Ing. Jan Vopravil 

Ing. Barbora Badalíková