Den otevřených dveří na středisku živočišné výroby - Výstavba porodny prasat - 8.12.2022 11:00

23.11.2022 20:34

Zveme Vás na den otevřených dveří se zaměřením na prohlídku čerstvě dokončené stavby pro prasata - Porodna prasat v rámci wellfare pro 192 ks prasnic.

Registrujte se na akci prosím zde: 

https://www.pro-farm.cz/farma/zivocisna-vyroba/porodna/