Den otevřených dveří - KOMPOST - 27.10.2022

20.10.2022 08:40

Program:

  • Představení kompostování na farmě
  • Proč kompostovat - Ing. Hejátková
  • Kvalitní kompost pro zemědělství a degradované půdy / biodiverzita půdy - PhDr Lucia Balak, Lukanova / Slovensko
  • Aplikační schémata kompostu směřující k ochraně půdy v rámci stabilizace produkce. Využití kompostu jako mulče při pěstování brambor - Ing. Král Martin, ČZÚ
  • Nové dotace MŽP „Hnědá úsporám“ – Ing. Lucie Valentová, Ph.D.
  • Praktické výsledky – 5 let s kompostem v Blatnici, představení nově zbudované kompostárny využívající čistírenské kaly – Ondřej DoležalRegistrace na DOD: https://www.pro-farm.cz/farma/demonstracni-farma-mze/kompost-pro-zemedelstvi-27-10-2022/