1. Den otevřených dveří za námi

27.05.2019 18:21

Ve středu 22.5.2019 proběhl náš 1. den otevřených dveří na téma "systémy precizního zemědělství v praxi"

I přesto, že jsme měli na přípravu DOD málo času, podařila se nám sezvat spousta zajímavých hostů z řad prezentujicích i z řad hostů.

Mezi hosty byli například Michaela Budn'áková (Mze), Petr Plíva (VúZT) či Martin Hyský (Kraj Vysočina) 

Celý den zahájil představením farmy ProFarm pan Ondřej Doležal a dále předal slovo paní Květuši Hejátkové ze společnosti ZERA, která farmu dlouhodobě monitoruje a přispívá zde k plánování humusu a organické hmoty v půdě. 

Fotogalerie a jednotlivé prezentace naleznete v sekci "Precizní zemědělství v praxi"