V listopadové čísle magazínu terraHorsch si můžete přečíst článek o naší farmě a o námi používané technice Horsch