Meziplodiny - ochrana půdy

Demonstrační farma ProFarm Blatnice 

(vzdělávací a poradenské centrum pro systémové využití kompostu) 

 

3.    Den otevřených dveří 

„Meziplodiny – ochrana půdy“

 

Úloha a efekt meziplodin - omezení růstu plevelů, dodávka uhlíkatých látek hluboko do půdy jak pevných tak tekutých kořenových rhizodepozit , fixace dusíku volně žijícími  fixátory, úprava fyzikální struktury půdy hlubokořenícími meziplodinami, záchyt horizontálních srážek – kondenzace ranní a večerní rosy, synergie meziplodin a zdrojů organických hnojiv, především kompostu jako půdoochranná technologie erozně ohrožených ploch a pěstování širokořádkových plodin, DZES, organická hmota v půdě jako nenahraditelný zdroj živin a hospodaření s vodou a její zadržování v půdě / krajině    

 

Termín                       3. 10.2019

Čas                             9.00 – 14.00 hod. 

Program

 

1.     Osevní postup a zařazení meziplodin/základní agrotechnika – demonstrační farma 

2.     Návrh opatření pro zařazení meziplodin před setím kukuřice (stávající stav) a ozimé pšenice 

3.     Úloha a efekt meziplodin, eroze, půdoochranné technologie 

4.     Diskuze

5.     Praktická ukázka v terénu – demonstrační lokalita -  Zdroje organické hmoty a praxe demonstrační farmy 

 

Lektoři

Ondřej Doležal

Ing. Jaroslav Záhora (Mendelu)

Dr. Wilfried Hartl (Bioforschung Austria)

ing. Květuše Hejátková (ZERA)

Ing. Jan Vopravil (Výzkumný ústav meliorací a ochrana půdy)

Ing. Barbora Badalíková (V'UPT Troubsko)

ing. Vratislav Malina (Horsch)

 

 

Prezentace ze dne otevřených dveří:

Fotogalerie: Meziplodiny - ochrana půdy