Meziplodiny a pomocné plodiny - 21.10.2021

Program:

 • Představení demonstrační farmy
 • Meziplodiny na farmě a různé technologie zakládání porostů
 • Biologické zpracování půdy
 • Vyhodnocení setí pšenice do prostu vzrostlé meziplodiny
 • Vyhodnocení setí ozimé řepky s pomocnou plodinou bez herbicidního zásahu
 • Praktické ukázky porostů
 • přímý výsev pšenice do letní meziplodiny
 • zakládání porostů řepky technologií striptill
 • řepka s pomocnou plodinou (herbicidfree)
 • řepka setá přesným secím strojem na 50cm vzdálenost
   

Lektoři:

Ondřej Doležal - představení farmy
Martina Poláková (SIUZ) - představení spolku pro inovativní a udržitelné zemědělství
doc.Ing. Václav Brant, Ph.D. (ČZU) - význam meziplodin v osevním postupu, pomocné plodiny
ing. David Ryčl (Bednar) - technologie striptill a setí plodin s pomocnou plodinou
Lubomír Marhavý (Biopratex) - přímé setí, biologické zpracování půdy
ing. Rostislav Mátl (DVP Agro) - zkušenosti s přímým výsevem meziplodin a obilnin

 

 

 

 

 

Fotogalerie: Meziplodiny a pomocné plodiny - 21.10.2021