Kompost pro zemědělství - 12.10.2021

Program:
  • Představení kompostování na farmě
  • Kvalita a obsah živin v kompostu
  • Praktické ukázky techniky, aplikace kompostu na půdu rozmetadlem Bergmann, diskuze
Lektoři:

Ondřej Doležal (ProFarm) - představení kompostárny, organické hnojení, formy a živiny
ing. Olga Křížová (ZERA) - stávajicí legislativa
ing. Květuše Hejátková (ZERA)
ing. Jan Vopravil Ph.D
 

Termín          12.10.2021

Čas                   13.00 - 16:00

 

Zemědělský areál Blatnice

675 51  Blatnice

 

Registrace na dopolední seminář: Kompost a interpretace jeho kvality pro udržitelné hospodaření s organickou hmotou v půdě