Bilance humusu a živin - 9.6.2020

  

Program:

 

  • Představení demonstrační farmy
  • Kompost a obsažené formy dusíku
  • Bilance aplikace organických hnojiv (kejda, kompost, hnůj) 
  • Kombinace organického hnojení a následného vápnění
  • Diskuze a praktické ukázky v porostech
  • Prohlídka kompostárny

Lektoři:

Ondřej Doležal - představení farmy, organická hmota dodávaná do půdy, bilance živin

ing. Květuše Hejátková (ZERA Náměšť) - kompost v základní agrotechnice, technologie 

ing. Jaroslav Záhora CSc. (MendelU) - potkávání se osudu dusíku a fosforu v půdě

Dr. ing. Pavel Čermák (VÚRV)  - Půdní vlastnosti a organická hmota

 

 

 

 

Termín           9.6.2020

Čas          9.00 – 13.00

 

Kulturní dům Blatnice

675 51  Blatnice 132 

 

 

 

Registrace na www.pro-farm.cz

Kontakt: Ondřej Doležal - 776578777

 
Prezentace ze dne otevřených dveří: