4.11.2021 - Precizní zemědělství v praxi II

Program:
Představení informačních technologií demonstrační farmy
Tvorba aplikačních map pro variabilní aplikace
Satelitní snímkování a monitorování porostů
vzorkování půd a plánování výživy rostlin
Správa dat, analitické údaje a vyhodnocení
dokumentace ISOxml, ShapeFile, MyJD
Diskuze a praktické ukázky technologií farmy (přenos a správa dat, družicové snímky a aplikačních mapy
Lektoři:
Ondřej Doležal - představení farmy
Petr Širůček (Rostěnice a.s.) - práce s daty a tvorba mapových podkladů
Ing. Vojtěch Lukas Ph.D. (Mendelova univerzita) - zkušenosti se sběrem a zpracováním prostorových map v rostlinné produkci
Bc. Václav Necid (ADW Agro) - půdní rozbory, plánování a tvorba aplikačních map pro zásobní hnojení
  

 4. 11. 2021   9:00 - 13:00
 Kulturní dům Blatnice
 675 51  Blatnice 132