Bilance humusu a živin

13.06.2019 09:00

2.    Den otevřených dveří

„Bilance humusu, živin“

                                                         

Termín           13.6.2019

Čas       9.00 – 14.00 hod. 

 

Vlastní zdroje živin a humusu na farmě  – jak přispívají jednotlivé typy organických hnojiv ke stabilitě humusu, půdoochranná technologie s využitím kompostu, ochrana vod, naplňování DZES, monitoring dusíku v půdě jako indikátor efektivní výživy rostlin, osevního postupu, kvality půdy a základní agrotechniky

Program

1.     Jak přispívají jednotlivé typy organických hnojiv ke stabilitě humusu a řeší zdroje živin v zemědělské praxi 

2.     Kvalita kompostu a systém základní agrotechniky demonstrační farmy 

3.     Bilance P a dalších živin s využitím kompostu – produkční efekt kompostu demonstrační farmy

4.     Diskuze  a praktická ukázka v terénu: demonstrační plocha / praktická ukázka kvalita půdy, půdní sonda – popis půdního profilu utužení, kořeny,  praktické prezentace jednoduché praktické metody stanovení zbytkového dusíku – NO3/NH4 v horizontech půdy (30, 60, 90 cm), porovnání výpovědní hodnoty praxí preferovaných laboratorních stanoveni minerálního dusíku a zachyceného dusíku v iontoměničových sondách 

 

Lektoři

Ondřej Doležal

Ing. Jan Vopravil

Ing. Jaroslav Záhora 

 

Ing- Květuše Hejátková (ZERA)

Registrace na seminář "Bilance humusu a živin" - 13.6.2019

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: